İstanbul 2 Şubesi
425 | | | 20-10-2018
And İçme Su İç, Daha Faydalı
Mustafa Okumuş

Reşit Galip
Yahudi İlkokulunda okudu, Abdülhamid'in hafiyelerince enselenip okuldan çıkarıldı.
1925'te mebus oldu, İstiklal Mahkemesi üyesi olarak görev yaptı. Türk ocakları Reisi,
Türk Tarih Kurumu Gen. Sekreteri
Türk Dil Kurumu Başkanı, Eğitim Bakanı ve
Andımızın mucidi.
Yani 1933 yılından bu yana ilkokullarda her sabah çocuklara dayatılan ve 12 yalandan ibaret olan sözlerin mucidi.

İçerik olarak ırkçı,şekil olarak faşizan olan ve Hitler Almanyası ile Mussolini İtalyasindan kopyalanan öğrenci andından bahsediyorum.

Danıştay'ın sekizinci dairesi özde ırkçı sözde etnik kimliği savunan Türk eğitim Sen’in açtığı dava sonucunda bir karar veriyor. Milli eğitim Bakanlığının daha önce kaldırdığı andımız ile ilgili yönetmelik maddesini iptal ediyor.

Danıştayın bu kararı, Türkiye’de “Kemalist” ideolojinin sona erdiğini düşünen muhafazakâr Polyanna’ları uykudan uyandırmıştır umarım.

Danıştay'ın
Andımız kararı çağdışıdır.
Faşizmin hortlamasıdır.
Eğitimi ezberlerle düzeltemezsiniz!
Bir toplumun intiharıdır bu!

Danıştay 8. Dairesi verdiği karar ile
hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış,
kendisini yürütmenin yerine koymuş,
yürütmenin takdir hakkını yok saymış,
dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır.
Kısaca; anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir.

Her sabah 10 milyon öğrenciye bir düzine yalan söyletip sonrada bu kadar yalancı, düzenbaz nerden çıktı diyoruz!
Yapmayın lütfen.

Türk'ün ruhu İslâm'dır.
Gerisi hezeyandır...

Tüm Yazılar
1 And İçme Su İç, Daha Faydalı